Референци

ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРИТЕ НАС?

Затоа што при изработката на нашите производи користиме првокласни суровини и материјали , вршиме постојана контрола на квалитетот и гарантираме навремена испорака на истите, по одлични конкурентни цени.

Како дел од нашите клиенти можи да ги издвоиме:

  • Кромберг и Шуберт-Битола;
  • Гентерм – Прилеп (фабрики за автомобилски кабли)
  • Темс – Скопје
  • Еуро Тулс – Скопје
  • Кабел нет – Прилеп
  • Силотер – Струмица