Машински Парк

Деко-Мета поседува површина од 800 м2 производствен погон и 300 м2 магацински простор.
Како дел од нашите машини можи да ги спомниме следните:

1.       2х Комори за електростатско пластифицирање

  •  3000 Х 1500 Х 2000mm
  • 4000 Х 2000 Х 2500mm

2.       CNC PUNCH PRESS (обработка на лимови до 3мм дебелина)

3.       Хидрауличен апкан 3000mm Х 120t

4.       Механичка маказа 2500 Х 3mm

5.       3х Екцентар преси

  • 16t
  • 25t
  • 45t

6.       5х Апарати за MIG/MAG заварување

7.     3х Апарати за точкасто заварување

8.     Линија за одмастување 10,5m

 


МАШИНСКА ХАЛА